دهمین رویداد استارت آپ گرایند تهران میزبان موسسین ایسام یعنی سام مدن پور و امین شکوهی بود . ایسام که از سال ۹۰ راه اندازی شده سعی کرده است تجربه ebay را در ایران تکرار کند و حالا پس از سه سال روزانه واسطه بیش از ۱۰۰۰ معامله در فضای مجازی است .

ادامه مطلب