سه شنبه گذشته نهمین نشست ” ایران استارت آپ ” در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگذار شد ، برنامه این رویداد به دو بخش تقسیم میشود : بخش اول ارائه و بخش دوم مصاحبه رو در رو و یا به قول ناصر غانم زاده Fire Chat و قرار بود یکی از بنیان گذاران دیجی کالا (حمید محمدی) مهمان برنامه باشد .

ادامه مطلب