هفته گذشته ۲ تا ۸ اسفند به همت مرکز کارآفرینی و شتابدهنده شریف (دانشگاه صنعتی شریف) رویدادی با نام استارت آپ تریگر برگذار شد ، در حاشیه این رویداد گفتگویی با آقای امیرشیبانی و خانم ناصری دو تن از مدیران شتابدهنده شریف که این رویداد را طراحی و اجرا کرده اند داشتم .

ادامه مطلب