همفکر نام رویدادی است که هر هفته در تهران برگذار می شود و به همت هادی فرنود و حمیدرضا احمدی شروع شده ، این دورهمی یکی از معدود برنامه هایی است که حضور برای همه آزاد و رایگان است و در مدت کوتاهی مورد استقبال استارت آپی ها قرار گرفته و خودش هم مثل یک استارت آپ رشد کرده است .

ادامه مطلب