در قسمت ۱۴ مجموعه پادکست های کاریا همراه با دوستان خوبم حمیدرضا احمدی و هادی فرنود در مورد استارت آپ ها ، نیروهای فنی و پروژه چهرک و راست کلیک گپ و گفتی انجام دادیم . دعوت می کنم پادکست رو گوش بدید .

 

شنوتو

همفکر